Oświadczenie o ochronie prywatności

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową quertos.pl jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

§.1 Definicje

1. Administrator - Quertos Sp. z o.o. Sp. k. Wysogotowo, ul. Bukowska 10a; 62-081 Przeźmierowo k. Poznania, NIP 781-190-34-61

2. Strona - strona internetowa nowyswitdabrowa.pl

3. Użytkownik - osoba, która korzysta ze strony nowyswitdabrowa.pl

§.2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi używane są w celu skontaktowania się z Użytkownikiem:

a.dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na życzenie Użytkownika. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez Administratora na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

b.w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

— w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

4. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. W celu zabezpieczenia danych Użytkowników Administrator stosuje odpowiednie technologie, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych

6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a. Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. Prawo do przenoszenia danych,

c. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę wyraził,

d. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

§.3 Pliki cookies

1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji, tzw. pliki cookies sesyjne. Istnieją też pliki cookies, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Stronie, są to tzw. pliki cookies stałe. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.

2. Pliki cookies są wykorzystywane są w następujących celach:

a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlać stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

a. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania - przeglądarki internetowej.

b. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej producenta wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

§.4 Inne technologie śledzące działania Użytkowników

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje narzędzia, śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

a. Piksel konwersji facebook’a - w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzeniu działań remarketingowych,

b. Kod śledzenia Google Analytics - w celu analizy statystyk Strony.

2. Dane zbierane poprzez wskazane w ust. 1 narzędzia są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych.

Kontakt z nami:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk dotyczących prywatności, napisz do nas na adres biuro@quertos.pl